Društvo je bilo ustanovljeno 8. 10. 1998 in deluje na območju občine Gorenja vas-Poljane.

Vodi ga predsedstvo društva, ki je trenutno sestavljeno iz šestih članov:

  • predsednica: Mihaela Oblak Vehar (mihaela.oblak-vehar@os-ivantavcar.si),
  • podpredsednik: Igor Pečelin (igor.pecelin@os-ivantavcar.si),
  • članica: Alenka Gartner Luznar (alenka.gartner-luznar@os-ivantavcar.si), Jaka Trček (jaka.trcek@os-ivantavcar.si), Mojca Mezeg Drmota (mojca.mezeg.drmota@os-ivantavcar.si)
  • blagajnik: Tjaša Bogataj (tjasa.bogataj@os-ivantavcar.si).

Šolsko spletno stran ureja Mojca Mezeg Drmota.

Kaj ponujamo članom društva v letnem programu:
1. Organizacijo šolskih prvenstev v tenisu, badmintonu in smučarskih tekih.
2. Udeležbo najboljših učencev na medobčinskih, regijskih in državnih prvenstvih.
3. Tekmovanje za najboljšega športnika in športnico od 6. do 9. razreda od septembra do maja po pravilniku, ki ga je sprejelo predsedstvo društva.
4. Organizacijo športnih krožkov za vse učence osnovne šole.
5. Strokovno izobraževanje (sodniki pripravniki, organizatorji …).
6. Počitniški športni tabor konec meseca avgusta.

PRAVILNIK TOČKOVANJA ZA NAJBOLJŠEGA ŠPORTNIKA (CO)

I. Splošne določbe

S tem pravilnikom se določajo pogoji in merila točkovanja za najboljšega športnika in športnico na osnovni šoli Ivana Tavčarja.

Tekmovanje organizira in vodi predsedstvo ŠD Blegoš v sodelovanju z učitelji športne vzgoje, ki vpisujejo točke po sprejetih merilih v zato ustrezne zbirnike točk. Točkovanje poteka od septembra do konca maja tekočega šolskega leta. V začetku junija na občnem zboru ŠD Blegoš proglasimo najboljše in podelimo praktične nagrade iz fonda članarine.

II. Vsebinske določbe

Učitelji točkujejo naslednje vsebine:
1. Rezultate športno vzgojnega kartona.
2. Delo v športnem društvu.
3. Obiskovanje športnih krožkov in klubov.
4. Tekmovanja na medobčinskih, regijskih in državnih prvenstvih.
5. Izobraževanje v sodniških komisijah.
6. Rekordi šole.

III. Merila točkovanja

1. Športno vzgojni karton: Točkujemo in upoštevamo skupno T-vrednost samo v primeru, ko imata dva športnika enako skupno število točk.

2. Delo v ŠD Blegoš: člani komisij (sodniki pripravniki, pomožni sodniki, organizatorji) dobijo za vestno izpolnjevanje zadanih nalog s strani učiteljev športne vzgoje do 40 točk.

3. Obiskovanje športnih krožkov in klubov: Za celoletno redno obiskovanje športnega krožka dobi posameznik 80 točk (4 ure tedensko), 60 točk (3 ure), 40 točk (2 uri) in 20 točk (1 ura). Učenci, ki nastopajo za klub, ne prejmejo točk za uspehe, pridobijo pa 50 točk za redno celoletno udejstvovanje.

4. Tekmovanja na občinskih, medobčinskih, regijskih in državnih prvenstvih: Upoštevajo se rezultati šolskih tekmovanj, ki so razpisani v letnem šolskem koledarju Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. V športnih disciplinah, kjer imamo več tekmovanj – primer atletike (gorski tek, ljubljanski maraton, kros, ekipno …), badminton, namizni tenis (posamezno, ekipno), odbojka (mivka, dvorana) se upošteva le en najboljši dosežek. Med prvim, drugim in tretjim mestom je 10 % točkovne razlike, od četrtega mesta po 5 % (pri Č in D ravni tekmovanja je razlika 2,5 %).

TOČKOVNA TABELA TEKMOVANJ

mesto/raven 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11.

12.

13.

14.

15.

A

20

18

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

B

40

36

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

C

80

72

64

60

56

52

48

44

40

36

32

28

24

20

 

Č

120

108

96

93

90

87

84

81

78

75

72

69

66

63

60

D

160

144

128

124

120

116

112

108

104

100

96

92

88

84

80

Raven tekmovanj:
A – občinska
B – medobčinska
C – regijska
Č – državna brez predhodnih kvalifikacij (gorski tek, ljubljanski maraton, tek na smučeh, biatlon …)
D – državna (atletika, badminton, namizni tenis, plavanje, ekipni športi …)

Pri vseh tekmovalcih se upošteva samo končni rezultat v športni disciplini.
 

5. Izobraževanje v sodniških komisijah: Opravljen izpit pomožnega sodnika v košarki je vrednoten s 40 točkami.

6. Rekord šole: Vsak dosežen atletski rekord šole je vrednoten s 40 točkami (tudi člani štafete).

ODVZEMANJE TOČK

Za malomaren odnos do športne vzgoje (brez športne opreme, nešportno obnašanje) se odvzame 20 točk. Za neresen odnos do tekmovanj (neopravičen izostanek) se odvzame 20 točk.

 

Pravilnik je dopolnilo predsedstvo društva na 3. sestanku 18. 10. 2005 in velja od 1. 9. 2005.

Predsedstvo ŠD Blegoš-a

(Skupno 631 obiskov, današnjih obiskov 1)